Privacy - Sportsa
16121
page-template-default,page,page-id-16121,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Privacy

PRIVACY STATEMENT

De door u op de website ingevoerde gegevens voor berekeningen en aanvragen worden behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze gegevens zullen nooit aan andere organisaties dan Sportsa, gelieerde ondernemingen of een van de vestigingen van Sportsa ter beschikking worden gesteld. Dit Privacy Statement bevat informatie over de doeleinden die Sportsa bij de verwerking van persoonsgegevens in verband met deze website nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. Sportsa kan voor de technische afhandeling gebruik maken van diensten van derden en deze derden opdragen namens Sportsa persoonsgegevens te verwerken, een en ander conform dit Privacy Statement.

 

Doeleinden van gegevensverwerking

Sportsa verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn. Daarnaast kunnen er webstatistieken worden ontwikkeld. De door u verstrekte gegevens zullen worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de website of om u diensten aan te bieden waarop u prijs stelt, tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen.

 

Vertrouwelijke informatie

Sportsa tracht niet via deze website vertrouwelijke persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin Sportsa wel dergelijke gegevens wil verzamelen, zal u vooraf om toestemming worden verzocht. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van gevoelige persoonsgegevens aan Sportsa instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

 

Cookies

Sportsa kan informatie over het gebruik van deze website verzamelen en analyseren met als doel de website zoveel mogelijk op uw wensen en behoeften te laten aansluiten. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein stukje informatie dat in de vorm van een bestand op uw computer wordt opgeslagen. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. U hebt de mogelijkheid uw browser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd. Hierdoor kunt u een aantal functionaliteiten op deze site echter niet meer gebruiken. Raadpleeg voor aanpassing van de instellingen de handleiding van uw browser.

 

Websites van derden

Deze site kan hyperlinks bevatten naar de websites van derden. Deze websites kunnen een afwijkend privacybeleid hanteren. Dit Privacy Statement heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze website. Sportsa is niet verantwoordelijk voor de naleving van andere partijen van de privacywetgeving.

 

Uitoefening van rechten; contact opnemen met Sportsa.

U kunt op ieder moment besluiten uw persoonlijke gegevens te wijzigen of te verwijderen. Op uw verzoek zullen wij dit doorvoeren in onze database. Indien u vragen of opmerkingen hebt aangaande ons privacybeleid en de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, mail ons dan op info@Sportsa.nl of per post;

 

Sportsa Wealth Management

Nieuwe Stationsstraat 20

6811 KS Arnhem, Nederland

 

Indien u zich eerder hebt aangemeld voor de nieuwsbrief en u wilt deze niet meer ontvangen, dient u zich hiervoor apart af te melden via de website of de link in de nieuwsbrief.

 

Wijzigingen Privacy Statement

Sportsa behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.