Disclaimer - Sportsa
16119
page-template-default,page,page-id-16119,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Disclaimer

ALGEMENE DISCLAIMER

Algemene disclaimer Alle informatie die Sportsa op of via haar website aan u verstrekt is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst.

 

De op deze website getoonde informatie is met zorg samengesteld door Sportsa . Sportsa aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en of volledigheid van de in deze website opgenomen teksten, tarieven en berekeningen. Alle informatie op www.Sportsa.nl is indicatief, wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

De op de website aangeboden informatie, zoals teksten, berekeningsmodules, grafisch materiaal en logo’s zijn eigendom van of in licentie bij Sportsa. Deze worden tevens beschermd door auteursrecht, merkenrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden anders dan voor privé-gebruik. Het is niet toegestaan om tekst van de website te kopiëren of over te typen.

 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sportsa is het niet toegestaan links naar websites van Sportsa aan te bieden.

 

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Sportsa kan niet garanderen dat de site(s) foutloos of ononderbroken functioneren en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. De informatie wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Gebruikmaking van de informatie is voor eigen risico van de gebruiker.

 

Sportsa sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.Sportsa.nl te kunnen raadplegen.

 

Disclaimer berekeningen en rekenvoorbeelden Berekeningen, rekenvoorbeelden en gerelateerde informatie is alleen bedoeld om u informatief op weg te helpen, en is zeker niet bedoeld om professioneel (financieel) advies te vervangen. Raadpleeg voor financieel advies altijd een adviseur met een Wft-vergunning, een accountant of fiscalist. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van beslissingen die u neemt op basis van deze berekeningen en/of informatie.